Illustrations for the novel Kobito no Su #2 written by Mito Shirakawa in Shosetsu Suiri, December 2014 issue.

白河三兎さん著「小人の巣(2)」(小説推理 2014年12月号)

kobitonosu2-1

kobitonosu2-2